Trajnost

človeških, naravnih, informacijskih, kulturnih in drugih virov

Avtorica fotografije: Simona Roudi

Poslanstvo

Krepitev pozitivnega odnosa in povečanega angažiranja ljudi na področju zagotavljanja trajnosti človeških, naravnih, informacijskih, kulturnih in drugih virov

Avtorica fotografije: Simona Roudi

Projekti

Društvo je usmerjeno v projekte, ki bodo prispevali h krepitvi pozitivnega odnosa in povečanega angažiranja ljudi na področju zagotavljanja trajnosti človeških, naravnih, informacijskih, kulturnih in drugih virov ter njihovega ohranjanja, racionalizacije, razvoja in implementacije v našem bivalnem okolju.

Avtorica fotografije: Simona Roudi

Aktualno

Upravljanje LAS

Projekti sodelovanja LAS

Drugi projekti

Sprememba sedeža Društva “SI.ENERGIJA”

Občni zbor društva je sprejel sklep o spremembi sedeža Društva za trajnost virov 'SI.ENERGIJA', ki je bil doslej Beltinci, Ravenska c. 30, 9231 Beltinci. Na podlagi odločbe izdane s strani Upravne enote Lendava dne 30.7.2015 se uradno spremeni naslov sedeža društva in sicer na naslov Renkovci 8, 9244 Turnišče.

read more

Društvo za trajnost virov si.energija

Društvo je usmerjeno v projekte, ki bodo prispevali h krepitvi pozitivnega odnosa in povečanega angažiranja ljudi na področju zagotavljanja trajnosti človeških, naravnih, informacijskih, kulturnih in drugih virov ter njihovega ohranjanja, racionalizacije, razvoja in implementacije v našem bivalnem okolju.

Več o našem društvu

Poslanstvo

Kontakt